O advokátní kanceláři AKZA

Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného (AKZA) úspěšně poskytuje právní služby od roku 1992 a v současnosti se řadí k největším v Jihlavě i na celé Vysočině.

AKZA - Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného, Jihlava

Advokátní kancelář sídlí na adrese Telečská 7 v Jihlavě, právní služby však poskytuje v jakémkoliv místě v České republice i v zahraničí, dle potřeb a pokynů klienta. AKZA a její spolupracující advokáti poskytují svým klientům z řad tuzemských i zahraničních obchodních společností a soukromých osob právní pomoc též v německém, anglickém a ruském jazyce.

AKZA, advokátní kancelář, nabízí svým klientům právní poradenské služby ve všech oblastech práva, se zaměřením na právo obchodní, občanské, trestní, správní, pracovní, stavební a právo veřejných zakázek, a to i na mezinárodní úrovni. AKZA zastupuje své klienty v soudních řízeních, před správními orgány a notáři, jakož i v rozhodčím řízení. AKZA dále úzce spolupracuje za účelem poskytování komplexních služeb klientům i s dalšími odborníky především z finanční a daňové oblasti, nebo v záležitostech týkajících se insolvenčního práva.

Prioritou advokátní kaceláře AKZA je poskytování právních služeb dle pokynů klientů v komplexním rozsahu a v termínech požadovaných klienty, s důrazem na kvalitu produktů a služeb a za využití účinného systému vnitřní kontroly. Jedním ze základních principů AKZA je dále dodržování zásad týkajících se ochrany informací a dat.

AKZA je držitelem certifikátů ISO 9001:2015 (osvědčení o systému zajišťování kvality) a ISO 27001:2013 (osvědčení o managementu systému ochrany informací).

V souladu se zněním zákona č. 378/2015 Sb. je k rozhodování sporů mezi klientem a advokátem ze smlouvy o poskytování právních služeb na základě pověření Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora.

  • AKZA - Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného, Jihlava
  • AKZA - Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného, Jihlava
  • AKZA - Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného, Jihlava
  • AKZA - Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného, Jihlava
  • AKZA - Advokátní kancelář Jihlava
  • AKZA - Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného, Jihlava
  • C:\fakepath\cert1
  • C:\fakepath\cert2

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě