Pro bono

Advokacii nechápeme jenom jako podnikání a prostředek k dosahování zisku. Jsme si dobře vědomi naší společenské a etické odpovědnosti a proto se také Advokátní kancelář JUDr. Milana Zápotočného intenzivně zapojuje do celé řady obecně prospěšných aktivit.

Integrační centrum Sasov, Jihlava

AKZA mimo jiné velmi úzce spolupracuje s Asociací pomáhající lidem s autismem (Integrační centrum Sasov, známé také pod původním názvem APLA), která sdružuje a zastřešuje veřejně prospěšné organizace uplatňující postupy a metody při práci s osobami s poruchou autistického spektra uznávané odbornou veřejností.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě