Obhajoba v trestním řízení a zastupování v přestupkovém řízení

Trestní stíhání je vždy zásadním zásahem do života člověka, a to nejen proto, že na jeho konci může mít pro stíhanou osobu fatální následky.

My jsme si této skutečnosti dobře vědomi a proto při obhajobě v trestním řízení postupujeme vždy kreativně, s maximálním nasazením, ale i s důrazem na diskrétnost.

Trestní řízení jako takové není omezeno pouze na hlavní líčení. Kvalitní právní zastoupení považujeme za nutnost již ve fázi hlavnímu líčení předcházející, kdy je třeba důrazně chránit práva klienta již při vyšetřovacích úkonech, při řízení o vazbě či při výsleších svědků. Jedině tak lze zajistit, aby byla veškerá práva takto dotčené osoby uchráněna.

Obdobně, jako v trestním řízení, poskytujeme právní poradenství a právní zastoupení také v řízení před správními orgány. Velmi často se jedná o přestupková a další řízení správního trestání.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě