Rodinné právo

Rodinné právo nevyhnutelně provází náš každodenní život, a proto mu i my věnujeme zvýšenou pozornost.

Zajištujeme komplexní právní servis při rozvodu manželství, úpravě styku s dětmi a určení výživného, vypořádání společného jmění manželů a jeho modifikaci. Klademe důraz na zachování rodinných vazeb a ochranu Vašich oprávněných zájmů.

Zastoupíme Vás u všech právních jednání u soudu i mimo něj a poskytneme Vám potřebnou oporu v řešení nastalé situace. Pomoc Vám můžeme také nabídnout ve věcech osvojení, poručenství, opatrovnictví či určování rodičovství.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě