Smluvní agenda

V oblasti smluvního práva poskytujeme ucelený soubor služeb zahrnující přípravu nové smluvní dokumentace, revize stávajících smluv i kontrolu a úpravu smluv předložených druhou stranou.

Přitom klademe důraz na to, aby smlouvy plně vyhovovaly Vašim představám. Lze tak předcházet vzniku případných budoucích sporů a tím i dalším nečekaným a mnohdy nezanedbatelným nákladům.

Připravíme pro Vás kupní, darovací či zprostředkovatelské smlouvy, smlouvy o dílo, zápůjčce, o obchodním zastoupení nebo tichém společenství, ale také i nepojmenované smlouvy šité na míru specifickým okolnostem. Smlouva se přizpůsobuje Vám, ne Vy smlouvě.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě