Sousedské vztahy

Pomůžeme Vám vyřešit také vypjaté sousedské vztahy.

Ne vždy bývají sousedské vztahy ideální, a proto se řešení sousedských sporů dlouhodobě věnujeme, ať již jde o užívání sporné části pozemků, obtěžování imisemi (hlukem či zápachem), nežádoucí stavbu, nebo pouhou úpravu vztahů mezi sousedy do budoucna tak, aby se podobným situacím zabránilo a sousedské vztahy zůstaly na dobré úrovni.

Zajišťujeme například zřízení nezbytné cesty k pozemkům, které nejsou napojené na veřejnou cestu, i realizaci věcných břemen umožňující upravit vztahy mezi sousedy do budoucna, jako například služebnost stezky, průchodu a cesty, služebnost opory cizí stavby, inženýrské sítě či svodu dešťové vody. Nelze-li již vztah řešit mimosoudní cestou, budeme Vás zastupovat před soudy a správními orgány.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě