Stavební právo

Ať již jde o novou výstavbu, rekonstrukci či rozsáhlý developerský projekt, může proces územního a stavebního řízení realizaci Vašeho záměru podstatně oddálit a prodražit.

Poskytujeme proto právní poradentství k povolovacím procesům dle stavebního zákona i dalších souvisejících předpisů zaměřených na posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), ochranu přírody a krajiny nebo památkovou péči.

Pomůžeme Vám tak získat zejména rozhodnutí o umístění stavby či územní souhlas, stavební povolení nebo stavbu ohlásit. Realizovali-li jste stavbu bez příslušných povolení, pomůžeme Vám i s procesem dodatečného povolení stavby.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě