Vymáhání pohledávek

Pro naše klienty zajišťujeme vymáhání pohledávek ve všech jeho fázích.

Zajišťujeme vymáhání pohledávek ve všech jeho fázích, od sepsání předžalobní výzvy pod hlavičkou advokátní kanceláře (což samo o sobě dokáže přimět významnou část dlužníků k dobrovolné úhradě závazku), případně sepsání dohod o uznání dluhu a splátkách nebo jiných utvrzovacích a zajišťovacích prostředků, přes sepis žaloby a právní zastupování v soudním či rozhodčím řízení, až po zastupování v řízení vykonávacím a exekučním, případně přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení či do likvidace.

Ne vždy může být aktivní vymáhání pohledávky pro klienta výhodné. Samozřejmou službou z naší strany je posouzení efektivnosti a úspěšnosti vymáhání pohledávky a doporučení dalšího postupu.

Jsme rovněž připraveni pro klienta na jeho přání zprostředkovat a smluvně zajistit postoupení pohledávky na třetí osoby, ať již podle výběru klienta nebo z řad spolupracujících subjektů advokátní kanceláře.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě