Zastupování před soudy a ostatními orgány

Jednou z našich základních služeb je právní zastupování klientů ve všech fázích a na všech úrovních občanského, správního a insolvenčního řízení.

Základem k tomu je naše výborná znalost procesního práva, přidanou hodnotou pak mnohaleté zkušenosti našich právníků při výběru a uplatňování vhodné procesní taktiky.

Jsme připraveni příslušné řízení zahájit, ale i převzít zastoupení v řízeních již probíhajících.

Díky rozmanitosti poskytovaných služeb i šíři naší klientely máme zkušenosti i s řízením před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem. Jsme připraveni pro klienta zpracovat a podat též stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě