Autorské právo a průmyslové vlastnictví

Zajistíme ochranu Vašeho duševního vlastnictví na národní i mezinárodní úrovni.

Vhodné nastavení licenčních podmínek je pro tuto překotně vyvíjející se oblast nezbytností. Připravíme pro Vás tedy vhodné licenční smlouvy nebo právně posoudíme smlouvy předložené druhou stranou. V oblasti práva průmyslového vlastnictví Vám pomůžeme s ochrannými známkami i patenty a jejich ochranou. Zajistíme ochranu Vašeho duševního vlastnictví na národní i mezinárodní úrovni.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě