Insolvence

Jsme pevnou právní oporou v průběhu celého insolvenčního řízení, ať již je klient věřitelem či dlužníkem.

Pro klienty v pozici věřitele sepíšeme insolvenční návrh na jejich dlužníky, připravíme řádnou přihlášku pohledávky či uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou a poskytneme klientům další právní a informační servis v průběhu celého insolvenčního řízení. Zvláštní význam přikládáme předchozí realistické analýze dobytnosti pohledávky klienta, kterému tak můžeme pomoci ušetřit čas a peníze.

Klientům v postavení dlužníka v úpadku či hrozícím úpadku předně poskytneme právní poradenství týkající se možnosti řešení jejich úpadkové situace a případně pro ně vyhotovíme návrh na zahájení insolvenčního řízení a navrhneme další kroky k minimalizaci možné civilní a trestní odpovědnosti spojené se vznikem úpadku.

Klienty v postavení věřitelů i dlužníků právně zastupujeme v průběhu celého insolvenčního řízení, včetně zastupování při komunikaci s insolvenčním správcem a insolvenčním soudem a ve sporech v rámci insolvenčního řízení (spory incidenční a excindační).

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě