Veřejné zakázky

Klientům v pozici zadavatele veřejné zakázky nabízíme komplexní právní servis spojený se zadáváním veřejné zakázky.

Našim klientům nabízíme komplexní právní servis se zadáváním veřejné zakázky dle zákona o veřejných zakázkách i nového zákona o zadávání veřejných zakázek (příprava zadávací dokumentace, přezkoumání nabídek z právního hlediska, zastupování klienta v řízení o námitkách a řízení o přezkumu úkonů zadavatele před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže).

Pro klienty v pozici uchazeče o veřejnou zakázku zajišťujeme soulad jejich nabídek s platnou právní úpravou i formálními požadavky zadavatele. Mezi další nabízené služby patří sepis námitek v zadávacím řízení či návrhů k přezkoumání úkonů zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, jakož i další právní poradenství v průběhu plnění smlouvy se zadavatelem.

Zvláštní zkušenosti máme s vyřizováním veřejných zakázek v oblasti software a IT.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě