Vymáhání pohledávek

Pro naše klienty zajišťujeme vymáhání pohledávek ve všech jeho fázích.

Pro naše klienty zajišťujeme vymáhání pohledávek ve všech jeho fázích, od sepsání předžalobní výzvy pod hlavičkou advokátní kanceláře (což samo o sobě dokáže přimět významnou část dlužníků k dobrovolné úhradě závazku), případně sepsání dohod o uznání dluhu a splátkách nebo jiných utvrzovacích a zajišťovacích prostředků, přes sepis žaloby a právní zastupování v soudním či rozhodčím řízení, až po zastupování v řízení vykonávacím a exekučním, případně přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení či do likvidace.

Ne vždy může být aktivní vymáhání pohledávky pro klienta výhodné. Samozřejmou službou z naší strany je posouzení efektivnosti a úspěšnosti vymáhání pohledávky a doporučení dalšího postupu.

Jsme rovněž připraveni pro klienta na jeho přání zprostředkovat a smluvně zajistit postoupení pohledávky na třetí osoby, ať již podle výběru klienta nebo z řad spolupracujících subjektů advokátní kanceláře.

AKZA

Telečská 7, 586 01 Jihlava

Zobrazit na mapě